Privatumo politika

Pagrindiniai duomenų apdorojimo politikos principai:

Asmens duomenis, surinktus per GlobalTips aplikaciją ir tam skirtą interneto svetainę (kartu – Platforma), tvarko Lietuvoje įsteigta įmonė GlobalTips Europe, UAB, juridinio asmens kodas 305942984, registruotas adresas Lvovo g. 25-104, LT-09320 Vilnius, Lietuva („Įmonė“ arba „GlobalTips“). „GlobalTips“ daugiausia veiks kaip jos paslaugos vartotojų (pvz., mokėtojų, pardavėjų, padavėjų) surinktų asmens duomenų duomenų valdytojas (toliau – Vartotojai).

Pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai:

Jūsų duomenų subjekto teisės: gauti informaciją apie savo saugomus asmens duomenis, teisę taisyti ir perduoti savo duomenis ir prireikus nesutikti (kai duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu arba Jūsų sutikimu), apriboti duomenų tvarkymą, arba ištrinti savo asmens duomenis. Taip pat turite teisę pateikti pretenziją savo gyvenamosios šalies duomenų apsaugos institucijai.

Norėdami gauti tikslesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, žr. toliau pateiktą pilną privatumo politikos versiją.

Išsami privatumo politikos detalizacija

Duomenų saugumas

Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kaip duomenų valdytojas renka ir toliau tvarko asmens duomenis, kai Naudotojas naudojasi mūsų arbatpinigių palikimo sprendimu ir (arba) kitaip bendrauja su mumis dėl paslaugų teikimo. Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes jame paaiškinama, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis.

Duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą šioje programoje, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR), yra GlobalTips Europe, UAB, įmonė, įsteigta Lietuvoje, juridinio asmens kodas 305942984, registruotasis adresas Lvovo g. 25-104, LT-09320 Vilnius, Lietuva.

Mūsų pagrindiniai duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

Galite laisvai atmesti mūsų prašymą dėl jūsų asmeninės informacijos rinkimo, turėdami omenyje, kad dėl to galime nesuteikti jums kai kurių pageidaujamų paslaugų.

Duomenys, surinkti per Platformą, saugomi Vokietijoje [https://www.digitalocean.com]

Duomenų saugojimas

Surinktą informaciją saugome tik tiek, kiek reikia, kad galėtume suteikti jums pageidaujamą paslaugą. Duomenis saugome komerciškai priimtinomis priemonėmis, kad išvengtume praradimų ir vagystės, taip pat neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar modifikavimo.

Duomenys, surinkti paslaugų teikimo tikslais, bus saugomi tol, kol turėsite paskyrą pas mus. Su sandoriu susiję duomenys bus saugomi iki 8 metų pagal teisės aktų reikalavimus.

Duomenys, surinkti klientų aptarnavimo tikslais, saugomi tol, kol Jūsų prašymas bus tinkamai apdorotas ir į jį atsakyta bei 6 mėnesius po to, kad būtų galima apsiginti nuo bet kokių galinčių kilti pretenzijų. Atsiliepimai bus saugomi iki 1 mėnesio, nebent tai būtų būtina drausminei procedūrai.

Duomenys, surinkti siekiant tobulinti mūsų svetainę, bus saugomi tol, kol slapukas yra įdėtas į jūsų galutinį įrenginį. Žr. toliau pateiktą slapukų politiką.

Duomenys, surinkti statistikos tikslais, bus saugomi tol, kol slapukas yra įdėtas į jūsų įrenginį. Šie duomenys bus anonimizuoti ir saugomi tol, kol statistinė informacija taps svarbi verslui.

Jūsų informacijos atskleidimas

Atkreipkite dėmesį, kad naudojame mokėjimo paslaugų teikėją Stripe. Šis paslaugų teikėjas tvarko Jūsų asmens duomenis savo verslo tikslais, todėl raginame juos atidžiai perskaityti šias skiltis: Terminai ir sąlygos;irPrivatumo politika

.

Kiti atskleidimai

Taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją:

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Esame teisiškai įsipareigoję užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami. Maloniai prašome padėti mums įvykdyti šį įsipareigojimą ir informuoti mus apie bet kokius tvarkomų jūsų asmens duomenų pakeitimus.

Bet kuriuo metu galite pasinaudoti šiomis teisėmis, susijusiomis su jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekę su mumis šioje privatumo politikoje nurodyta kontaktine informacija:

Teisė susipažinti: turite teisę prašyti prieigos prie bet kokių duomenų, kurie gali būti laikomi jūsų asmens duomenimis. Tai apima teisę būti informuotam apie tai, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kokias asmens duomenų kategorijas mes tvarkome ir kokiu tikslu tvarkome duomenis;

Teisė ištaisyti: Jūs turite teisę reikalauti, kad ištaisytume bet kokius Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad jie netikslūs arba neišsamūs;

Teisė nesutikti: Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri asmens duomenys, įskaitant, pavyzdžiui, automatizuotų sprendimų priėmimą, pagrįstą Jūsų asmens duomenimis arba kai kitaip tvarkydami Jūsų asmens duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu;

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą: turite teisę prašyti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei norite: (i) nesutikti su duomenų tvarkymo teisėtumu; (ii) nustatyti neteisėtą asmens duomenų tvarkymą; (iii) gauti arba išvengti asmens duomenų ištrynimo siekiant pareikšti ar gintis nuo teisinių reikalavimų; arba (iv) reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kol bus įvertintas GlobalTips teisėto intereso konkrečia duomenų tvarkymo veikla tikėtinumas;

Teisė ištrinti duomenis: galite prašyti pašalinti asmens duomenis, kai asmens duomenys nebėra naudojami ar yra nelegaliai naudojami, taip pat jeigu manote, kad asmens duomenys turi būti ištrinti dėl teisinių priežasčių;

Teisė į duomenų perkeliamumą: jei jūsų asmens duomenys tvarkomi automatiškai, gavus jūsų sutikimą arba abipusių sutartinių santykių pagrindu, galite prašyti, kad mes pateiktume jums tuos asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, galite prašyti, kad asmens duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui. Turėkite omenyje, kad pastarąjį galima padaryti tik tuo atveju, jei tai techniškai įmanoma;

Teisė atšaukti savo sutikimą: tais atvejais, kai tvarkymas grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą su tokiu tvarkymu be jokio neigiamo poveikio;

Teisė pateikti pretenziją priežiūros institucijai: jeigu jūsų netenkina mūsų atsakymas į jūsų prašymą dėl asmens duomenų arba manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome nesilaikydami įstatymų, savo pretenziją galite pateikti priežiūros institucijai. institucijai jūsų gyvenamojoje šalyje arba vadovaujančiai priežiūros institucijai – Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu www.ada.lt.

Atkreipkite dėmesį, kad turėsite pateikti pakankamai informacijos, kad galėtume išnagrinėti jūsų užklausą dėl jūsų teisių. Prieš atsakydami į jūsų užklausą, galime paprašyti jūsų pateikti papildomos informacijos, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę ir įvertinti jūsų užklausą.

Asmens duomenų keitimas ir ištrynimas

Jeigu norite peržiūrėti, ištaisyti arba ištrinti savo asmeninę informaciją iš programėlės, sukurtos GlobalTips Europe UAB, arba jei turite kitų užklausų dėl savo asmeninės informacijos, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@globaltips.io. Naudojantis GlobalTips programėle, yra reikalaujama ir saugoma ši vartotojo informacija: telefono numeris, vardas ir pavardė, šalis ir valiuta, banko sąskaitos numeris, mokesčių numeris (neprivalomas), adresas ir gimimo data. Mus įpareigoja laikyti tam tikrus asmeninius duomenis tam tikru nustatytu laikotarpiu, nurodytus KYC, anti-pinigų plovimo, bankininkystės ir elektroninių pinigų įstatymų. Šie laikotarpiai gali skirtis priklausomai nuo šalies. Jei pasikeičia jūsų asmeninė informacija arba jei nuspręsite daugiau nenaudoti mūsų paslaugų, galite naudoti šiuos metodus:

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie mūsų privatumo politiką ar savo informaciją, susisiekite su mumis el. Paštu:

support@globaltips.io

arba telefonu

+370 645 55 157